preskoči na sadržaj

Tehnička škola Sisak

Upisi u školsku godinu 2018./2019.

UPISI U ŠK. GOD. 2018./2019.

 

Poštovani roditelji i učenici Tehnička škola Sisak ovim putem želi vas upoznati s programi obrazovanja koje možete upisati u našoj školi. Svakako nas kontaktirajte zbog svih dodatnih informacija oko upisa u Tehničku školu Sisak u šk. god. 2018./2019. na broj 044/537-335 (pedagoginja).

 

Programi obrazovanja:

STROJARSKI RAČUNALNI TEHNIČAR – NOVI STRUKOVNI KURIKULUM

Opis zanimanja: Strojarski računalni tehničar se bavi poslovima povezanim s konstruiranjem, gradnjom, uporabom i održavanjem alata, strojeva i postrojenja. Mogu raditi u odjelima konstrukcije elemenata i sklopova, na pripremi i vođenju proizvodnje te u kontroli, rukovanju i održavanju strojeva u proizvodnim pogonima. Strojarski računalni tehničar skicira i proračunava različite elemente strojeva (npr. elemente za spajanje i rastavljanje, osovine, ležajeve, opruge, zupčanike itd.) i to na način da prvo izrađuje skicu nekog elementa stroja i njegove funkcije, potom proračunava dimenzije “kritičnih presjeka”, a zatim i druge dimenzije te određuju konačan oblik elementa i njegova uklapanja u sklop. Uz navedeno, oni trebaju odabrati materijale za izradbu elemenata strojeva i to na temelju funkcionalnih i tehničko-tehnoloških zahtjeva i na temelju proračuna statičkih opterećenja te definirati početne dimenzije izabranog materijala potrebnog za izradbu elemenata. Pri tomu se služi priručnicima s podatcima o tehničkim materijalima i njihovoj obradbi te normama za elemente strojeva. Za sve izračune, skiciranja pa i simuliranja rada stroja, strojarski računalni tehničar se služi računalom i odgovarajućim programskim paketima. U pripremi proizvodnje strojarski računalni tehničar se služi proizvodno-tehnološkim uputama za planiranje proizvodnje i izradbu tehničko-tehnološke dokumentacije. Planira materijale, odabire alate i strojeve, režime rada, kapacitete strojeva, utvrđuje načine obradbe, redoslijed postupaka, normative materijala i vremena izradbe i metode kontrole. Temeljem konstrukcijskih zahtjeva propisuje kvalitetu i preciznost koju treba postići obradbom. Provjeru kvalitete i funkcije gotovog proizvoda, stroja ili elementa stroja, strojarski računalni tehničar temelji na postupcima kontrole (duljine površine, obujma, mase, sile, tlaka, brzine vrtnje, snage, prijenosnih omjera i sl.) u odnosu na propisane norme. Strojarski računalni tehničar osposobljen je i za upravljanje numerički upravljanim alatnim strojevima i za izradbu upravljačkih programa za te strojeve različitim postupcima.

Zdravstveni uvjeti: Uredan vid, dubinski (prostorni) vid, raspoznavanje boja, uredna funkcija mišićno-koštanog, dišnog i srčano-žilnog sustava, uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, stabilno stanje svijesti i uredna ravnoteža.Kada je kandidatu s teškoćama dostupna odgovarajuća prilagodba, navedeni zdravstveni zahtjevi za navedeni program ne uzimaju se u obzir.

Trajanje obrazovanja: 4 godine

Moduli za izbor nakon drugog razreda: dizajniranje proizvoda pomoću računala, tokarenje i glodanje CAD/CAM tehnologijama, obnovljivi izvori energije, roboti i manipulatori, nekonvencionalni postupci obrade.

Perspektive u zanimanju, nastavak obrazovanja, karijera: Nakon završene strukovne, tehničke škole četverogodišnjeg trajanja i izrađenog i obranjenog završnog rada, stječe se kvalifikacija koja omogućuje zaposlenje kao tehnolog u pripremi rada, tehnolog održavanja, tehnički crtač, programer NUAS-a, konstruktor alata i naprava, tehnolog kontrole (održavanja kvalitete).

Posebnost ovog zanimanja jest potreba stalnog usavršavanja zbog izrazito dinamičnog razvoja i promjena u tehnici.

Nakon položene državne mature moguće je napredovanje školovanjem na višoj razini na fakultetima strojarstva, brodogradnje, drugim tehničkim fakultetima i stručnim studijima ili fakultetima prirodnih znanosti, u skladu s važećim odlukama visokoškolskih ustanova te cjeloživotnim učenjem.

Broj upisnih mjesta: 20

Predmeti koji se boduju: opći uspjeh u petom, šestom, sedmom i osmom razredu, te hrvatski jezik, strani jezik, matematika, fizika, kemija i tehnička kultura u sedmom i osmom razredu.

Jezici koji se uče u školi: engleski ili njemački

Posebni uvjeti: liječnička svjedodžba medicine rada

Provjera predznanja stranog jezika za kandidate koji ga nisu učili: 3. srpnja 2018. u 9,00 sati (ljetni rok)

 

TEHNIČAR ZA ELEKTRIČNE STROJEVE S PRIMIJENJENIM RAČUNALSTVOM

Opis zanimanja: Radi na poslovima primjene računalnih tehnika i programiranja električnih strojeva, projektiranja, konstruiranja, ispitivanja, obrade podataka i izrade dokumentacije. Također obavlja poslove nadzora materijala, poluproizvoda i proizvoda, rukovodi proizvodnom radnom skupinom, radi na operativnoj i tehnološkoj pripremi proizvodnje električnih strojeva i opreme, pripremi tehnološke dokumentacije, planiranja materijala i njegove nabave, konstruiranja dijelova električnih strojeva i njihovoj standardizaciji. Radi u najsuvremenijim postrojenjima elektrotehnike i industrijskih računala, te u industriji općenito. Pri tome posjeduje temeljno znanje iz elektrotehnike, automatike, automatskog upravljanja računalom, industrijskim računalima, sve do robotike. Poslove obavlja u zatvorenom prostoru.

Zdravstveni zahtjevi: Uredan vid, dubinski (prostorni) vid i raspoznavanje boja, uredna ravnoteža i stabilno stanje svijesti, uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, uredna funkcija mišićno-koštanog sustava, uredna funkcija srčano-žilnog i dišnog sustava.Kada je kandidatu s teškoćama dostupna odgovarajuća prilagodba, navedeni zdravstveni zahtjevi za navedeni program ne uzimaju se u obzir.

Trajanje obrazovanja: 4 godine

Perspektive u zanimanju, nastavak obrazovanja, karijera: Širina znanja ovog zanimanja omogućava zapošljavanje u raznim djelatnostima te zamjenu više djelatnika različitih profila jednim djelatnikom pri poslovima projektiranja, pripreme, izradbe, montaže i održavanja manjih i složenijih uređaja i sustava. Osim toga, dobra je podloga za specijalizacije i nastavak školovanja na visokim učilištima.

Nakon završene strukovne, tehničke škole četverogodišnjeg trajanja i izrađenog i obranjenog završnog rada, stječe se kvalifikacija koja omogućuje zaposlenje, a polaganjem državne mature nastavak školovanja na visokim učilištima.

Broj upisnih mjesta: 20

Predmeti koji se boduju: opći uspjeh u petom, šestom, sedmom i osmom razredu, te hrvatski jezik, strani jezik, matematika, fizika, kemija i tehnička kultura u sedmom i osmom razredu.

Jezici koji se uče u školi: engleski ili njemački

Posebni uvjeti: liječnička svjedodžba medicine rada

Provjera predznanja stranog jezika za kandidate koji ga nisu učili: 3. srpnja 2018. (ljetni rok)

 

TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU – NOVI STRUKOVNI KURIKULUM

Opis zanimanja: Projektira, izrađuje i servisira elektroničke ili elektronički upravljane uređaje. Priprema tehnološke postupke, vodi i izvodi postupke međuprovjere i kontrolnih mjerenja, vođenja proizvodne linije, utvrđivanja kvalitete proizvodnih postupaka i kvalitete samih proizvoda. Može raditi na ispitivanju proizvoda u posebnim laboratorijima za mjerenje gdje se provjerava sukladnost proizvoda sa zahtjevima standarda i tehničkim propisima. Tehničar za elektroniku također može obavljati poslove montaže, servisa i održavanja uređaja i strojeva koji sadrže elektroniku.

Zdravstveni uvjeti: Uredan vid, dubinski (prostorni) vid i raspoznavanje boja, uredna ravnoteža i stabilno stanje svijesti, uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, uredna funkcija mišićno-koštanog sustava, uredna funkcija srčano-žilnog i dišnog sustava. Kada je kandidatu s teškoćama dostupna odgovarajuća prilagodba, navedeni zdravstveni zahtjevi za navedeni program ne uzimaju se u obzir.

Trajanje obrazovanja: 4 godine

Moduli za izbor nakon drugog razreda: elektronika u energetici, telekomunikacije, automatika, tehnika u zgradarstvu, tehnika i menadžment

Perspektive u zanimanju, nastavak obrazovanja, karijera: Nakon završene strukovne, tehničke škole četverogodišnjeg trajanja i izrađenog i obranjenog završnog rada, stječe se kvalifikacija koja omogućuje zaposlenje.  Širina znanja ovog zanimanja omogućava zapošljavanje u raznim djelatnostima te zamjenu više djelatnika različitih profila jednim djelatnikom pri poslovima projektiranja, pripreme, izradbe, montaže i održavanja manjih i složenijih uređaja i sustava. Osim toga, dobra je podloga za specijalizacije i nastavak školovanja na visokim učilištima nakon polaganja državne mature.

Broj upisnih mjesta: 20

Predmeti koji se boduju: opći uspjeh u petom, šestom, sedmom i osmom razredu, te hrvatski jezik, strani jezik, matematika, fizika, kemija i tehnička kultura u sedmom i osmom razredu.

Jezici koji se uče u školi: engleski i njemački

Posebni uvjeti: liječnička svjedodžba medicine rada

Provjera predznanja stranog jezika za kandidate koji ga nisu učili: 3. srpnja 2018. u 9,00 sati (ljetni rok)

 

TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO – NOVI STRUKOVNI KURIKULUM

Opis zanimanja: Zanimanje tehničar za računalstvo obuhvaća praktična znanja i vještine potrebne za obavljanje poslova iz područja ljudskih djelatnosti povezanih s projektiranjem, izradbom i održavanjem manje složenih relacijskih baza podataka i računalnih programa, nadziranjem i dijagnosticiranjem te evidentiranjem i otklanjanjem hardverskih i softverskih problema, educiranjem i pomaganjem korisnicima u rješavanju njihovih problema, konfiguriranjem i održavanjem računala, lokalne računalne mreže, računalnih i informacijskih sustava.

Središnja i integrirajuća kompetencija ovog zanimanja objedinjuje poslove: rada na računalu (npr. programiranje), pripreme i obrade podataka (npr. računalni operater), kontrole, pripreme i obrade podataka, oblikovanje baza podataka, administracije baza podataka, projektiranja informacijskih sustava, operatera na vanjskoj računalnoj opremi (npr. računalne mreže), sistemskog inženjerstva nižeg stupnja složenosti, uključujući administraciju operacijskih sustava i računalnih mreža, osiguranja kvalitete, edukacije krajnjih korisnika, marketinga i prodaje u području ICT-ja, druge srodne poslove.

Zdravstveni uvjeti: Uredan vid, dubinski (prostorni) vid i raspoznavanje boja, uredno kognitivno,-Emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, uredna funkcija mišićno-koštanog sustava. Kada je kandidatu s teškoćama dostupna odgovarajuća prilagodba, navedeni zdravstveni zahtjevi za navedeni program ne uzimaju se u obzir.

Trajanje obrazovanja: 4 godine

Perspektive u zanimanju, nastavak obrazovanja, karijera: Sve složeniji automatizirani uređaji zahtijevaju odgovarajuće znanje i vještine, posebno sa stajališta programiranja i sistemskog održavanja informacijskih sustava te upravljanja procesima, kojima je ovo zanimanje namijenjeno.

Znanja potrebna za ovo zanimanje jesu iz područja elektrotehnike, elektronike, informatike i računalstva.

Zanimanje je polivalentno i neovisno o izbornom modulu koji se pohađa te daje dobru bazu znanja za tipične poslove tehničara za računalstvo. Tehničar za računalstvo dobra je podloga za specijalizacije i dalji nastavak školovanja na veleučilišnim i sveučilišnim studijima elektronike, računalstva ili informatike, posebno za polaznike koji unutar izbornih predmeta izaberu Primijenjenu matematiku i snažniju bazu programerskih predmeta.

Broj upisnih mjesta: 24

Moduli za izbor nakon drugog razreda: programerski izborni modul ili sistemski izborni modul – moguć izbor između tri modula – multimedije, programiranja mobilnih uređaja i WEB dizajna.

Predmeti koji se boduju: opći uspjeh u petom, šestom, sedmom i osmom razredu, te hrvatski jezik, strani jezik, matematika, fizika, kemija i tehnička kultura u sedmom i osmom razredu.

Jezici koji se uče u školi: engleski ili njemački

Posebni uvjeti: liječnička svjedodžba medicine rada

Provjera predznanja stranog jezika za kandidate koji ga nisu učili: 3. srpnja 2018. u 9,00 sati (ljetni rok)

 

 

EKOLOŠKI TEHNIČAR

Opis zanimanja: Organizira i izvodi ispitivanja kemijskih, mikrobioloških i bioloških svojstava ulaznih i izlaznih tvari nekog tehnološkog procesa, te sudjeluje u ostalim poslovima usmjerenima brizi o prirodi i okolišu. Uzima uzorke, motri i prati stanje prirode i okoliša, te analizira sirovine i ostale tvari koje ulaze i izlaze iz tehnološkog procesa. Usklađuje kvalitetu tehnoloških procesa u industriji sa zahtjevima i propisanim standardima zaštite okoliša, sudjeluje u postupcima zaštite prirode, očuvanja okoliša i biosfere. Surađuje sa stručnjacima iz područja kemijske tehnologije i drugih grana kemijske industrije, ali i sa stručnjacima u drugim srodnim područjima: zaštita prirode i okoliša, prehrambena, farmaceutska i kozmetička industrija, energetika, građevinarstvo i sl.

Zdravstveni uvjeti: Uredan vid, dubinski (prostorni) vid, raspoznavanje boja, uredna funkcija mišićno-koštanog, dišnog i srčano-žilnog sustava, uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, stabilno stanje svijesti i uredna ravnoteža. Kada je kandidatu s teškoćama dostupna odgovarajuća prilagodba, navedeni zdravstveni zahtjevi za navedeni program ne uzimaju se u obzir.

Trajanje obrazovanja: 4 godine

Perspektive u zanimanju, nastavak obrazovanja, karijera: Uspješan ekološki tehničar može u okviru svog zanimanja napredovati u položajna zvanja: u industriji kao: voditelj linije, voditelj smjene, voditelj odjela, viši tehničar internog laboratorija, voditelj skladišnog poslovanja, voditelj skladišta kemikalija; u obrtnim djelatnostima kao: voditelj internog laboratorija, samostalan ispitivač, nadzornik odjela, voditelj skladišnog poslovanja, voditelj skladišta kemikalija,komercijalist proizvoda, samostalan referent, suradnik u marketingu; u uslužnim i komunalnim djelatnostima: voditelj deponija, voditelj odlagališta otpada i reciklažnih centara, komunalni redar; u javnim ustanovama za zaštitu okoliša kao: samostalan ispitivač, čuvar prirode; u inspekcijskim poslovima kao: stručni suradnik inspektora, pomoćnik inspektora; u administrativnim poslovima kao: stručni suradnik u javnim ustanovama za zaštitu prirode, HŠ, HV, MZOPU, AZO pri izradi dokumentacije o zaštiti prirode i okoliša (stručne podloge, studije, projekti); u analizi i motrenju stanja prirode i okoliša; stručni suradnik upravnog odjela za zaštitu prirode i okoliša pri županijama i gradovima; stručni referent upravnog odjela za zaštitu prirode i okoliša pri županijama i gradovima; čuvar prirode u nacionalnom parku, parku prirode, regionalnom parku, županijskim javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim prirodnim dijelovima.

Nadaren poslovnim duhom, kreativan i odlučan, ekološki tehničar može osnovati vlastitu tvrtku koja vodi brigu o postupcima uporabe i tehnologije zbrinjavanja otpada, analizi stanja prirode i okoliša.

Također, može nastaviti obrazovanje na srodnim javnim i privatnim visokoškolskim ustanovama i fakultetima (Metalurški fakultet, Prirodoslovno-matematički fakultet, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Prehrambeno-tehnološki fakultet, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Kemijsko-tehnološki fakultet, Medicinski fakultet, Agronomski fakultet, Šumarski fakultet, Rudarsko-geološko-naftni fakultet...).

Broj upisnih mjesta: 20

Predmeti koji se boduju: opći uspjeh u petom, šestom, sedmom i osmom razredu, te hrvatski jezik, strani jezik, matematika, biologija, geografija i kemija u sedmom i osmom razredu.

Jezici koji se uče u školi: engleski ili njemački

Posebni uvjeti: potvrda nadležnog školskog liječnika

Provjera predznanja stranog jezika za kandidate koji ga nisu učili: 3. srpnja 2018. u 9,00 sati (ljetni rok)


Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Kalendar
« Siječanj 2019 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji

Korisni linkovi


 > Sisak1

Oglasna ploča
Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja
Forum
CMS za škole logo
Tehnička škola Sisak / Marijana Cvetkovića 2, HR-44010 Sisak / ss-tehnicka-sk.skole.hr / ured@ss-tehnicka-sk.skole.hr
preskoči na navigaciju